ثبت گزارش

ثبت شکایات

  • فرم ثبت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات

    از آنجائیکه رضایت کاربران یکی از اهداف مهم موسسه ی سیمای ماندگار است، لذا مدیریت موسسه در نظر دارد تا کیفیت خدمات موسسه را در راستای افزایش رضایتمندی شما ارتقاء دهد :

    بدین منظور از طریق فرم زیر موارد گزارشی خود را ثبت نمایید تا بازرسین موسسه مشکل را پیگیری و حل نمایند.

    همچنین می توانید با واحد روابط عمومی به شماره ی 88977812 - 021 تماس بگیرید و مشکل خود را گزارش نمایید.