شهری با اقتصاد شکوفا

اولین ائتلاف اینترنتی ایران

فلسفه پایه گذاری شهری با اقتصاد شکوفا :

logo

ایجاد فرهنگ تبلیغاتی با اجازه (Permission Marketing) و اطلاع رسانی تجاری (Content Marketing) با تاکتیک اعتلاف 895 وب سایت تحت عنوان “شهری با اقتصاد شکوفا”،
برای حضور رایگان در این رویداد اینترنتی، ابتدا باید عضو شوید.

انواع عضویت در این نمایشگاه اینترنتی:
غرفه داران(حوزه عرضه): برای حضور رایگان به عنوان عرضه کننده در مجموعه وب سایت های “شهری با اقتصاد شکوفا” باید ویترین اینترنتی خود را تکمیل نمایید، سپس ربات اختصاصی “شهری با اقتصاد شکوفا” به صورت هوشمند در 895 وب سایت دیگر غرفه شما را ایجاد می کند!
بیننده (حوزه تقاضا): برای حضور رایگان به عنوان بیننده غرفه های اینترنتی، با ثبت نام این نوع عضویت به عنوان پیش فرض در گرفته شده است.

جهت عضویت کلیک نمایید